" büyü bozma" etiketli makaleler görüntüleniyor

Büyü Çeşitleri

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Büyü ve sihir, insanların doğaüstü, paranormal ve mistik yöntemlerle doğal dünyayı etkileyebildiğini öne süren uygulamalar ve bunların çevresinde oluşan kültürel sistem olarak tanımlanmaktadır. Büyü yapma yöntemleri arasında; çeşitli malzemelerden karışımlar hazırlama, büyülü sözcükler söyleme veya hareketler yapma, büyülü yazılar veya semboller çizme, sihirli değnek gibi araçlar kullanma, belirli bir kişiyi sembolize eden kuklalar kullanma, kan veya hayvan yağı kullanma sayılabilmektedir. Büyü ile uğraşan kişiler büyücü olarak adlandırılmaktadır. Büyü yapmak semavi dinlerde günah sayılmıştır. Çünkü büyü yapan da yaptıran da tanrı iradesine karşı gelmektedir.

büyü bozma

büyüler

Büyü çeşitleri 5 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar sempatik büyüsü, ak büyü, kara büyü, aktif büyü, pasif büyü olarak sıralanmaktadır. Sempatik büyüsü iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Birinci olarak taklit büyüsü, her toplumda görülmektedir ve çağlar boyunca da görülmüştür. Bu büyünün amacı, zararlı birinin zararsız hale gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Temas büyüsü, birlikte iş görecek olanlara ve birbiriyle temas halinde bulunanlara yapılmaktadır. Bu büyünün amacı mevcut durumu muhafaza etmektir. Aktif ve Pasif Büyü, iradenin kuvvetlendirilmesiyle psişik alanda yaşama şekline sahip olmayı ve bunlar için dua, beddua ve çeşitli büyü formüllerini bilmeyi gerektiren büyü şekline aktif büyü denir. Pasif büyü ise, aktif, zararlı ve kötü dış etkenleri uzaklaştırmayı, bunların zararlarından kaçma ve bunlara karşı yapılan savunmaya denir. İnsanlığın üzerinde en önemli etkileri bulunan büyü çeşitleri ise kalan iki kategorideki ak büyü ve kara büyüdür. Bu iki büyü üzerine çağlar boyunca gerekli yaptırımlar uygulanmış ve savaşlar çıkmıştır. Ak büyü tamamen iyi niyetle yapılmaktadır. Kişilere karşı herhangi bir zararlı unsur içermemektedir. Büyü yapılan kişilerin menfaatleri korunmaktadır. Aynı zamanda doğal afetlerden, yıkımlardan, kıtlıktan ve savaşlardan korunmak için yapılmaktadır. Ak büyüyü herkes yapamaz. Ak büyü yapabilmek için din adamı veya yetkin kişi olma gereği bulunmaktadır. Ak büyü yapan kişi temiz ruhlu, iyi niyetli biri ve dini inançlarına bağlı olmalıdır. Ak büyünün amacı şifadır, destektir. Kara büyü ise kötü niyetli olarak yapılmaktadır. Ak büyünün tamamen tersidir. Amacı kötülük, zarar vermek ve hatta cinayete götürmek olarak tanımlanmaktadır. Kara büyücünün genel özellikleri fırsatçı, maddiyatçı ve kibirli olarak bilinmektedir. Kara büyü ya şeytanla bağlantılıdır ya da ölü ruhlarla bağlantılıdır. Ak büyü ile kara büyü arasındaki ayrım ilk olarak antik çağlarda başlamıştır. Babil ve Asurlularda bu ayrımın izlerini görmek mümkün olmaktadır. Bu devletlerde kara büyü yasaklanmış olup yasağa uymayanların cezası idam olmaktadır.

Büyü çeşitleri alt başlıklarda daha da çoğaltılabilmektedir. Ancak kadere müdahale olarak görüldüklerinden dolayı büyüye inanç günümüzde giderek azalmaktadır. Çünkü kitap inmiş dinlere inanan insanların sayısı artmış bulunmaktadır ve bu dinlere göre büyü günahtır. Büyüyü ilkel bir din olarak algılayanların sayısı da oldukça fazla görülmektedir.

Büyü Bozma

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Yapılan bir büyünün bozulması kolay olmamaktadır. Bunun için birçok yöntem denenmektedir. Büyü bozma işini büyüyü yapan kişi yani büyücü yapmaktadır.  Bu iş için önce gerekli teşhis yapılmalıdır. Hangi büyü neden yapılmış bilgisine ulaşılmalıdır. Her büyü için farklı formül bulunmaktadır. Büyü yapılan kişi büyü yapıldığının farkında değilse ve bozma işlemine karşı gerekli rızası yoksa formüller farklı şekilde denenmektedir. Bozma teknikleri ne kadar çok denenirse başarılı sonuç alınma ihtimalinin o kadar fazla olduğu belirtilmektedir.

büyü bozma çeşitleri

büyü bozma çeşitleri

Büyü bozma tekniklerinin başlıcaları;  taşımayla, içip yıkanmalarla, içirme yoluyla, okumalar – rukyeyle, tütsüyle, serpmeyle ve gömme – asma ile bozma teknikleridir. Bu teknikleri ayrıntılı olarak şu şekilde ele alınmaktadır. Taşıma ile bozma, kişinin taşıması gereken muska ile bozma işlemidir. Her büyüde aynı etkiyi göstermeyeceği ve daha etkili yöntemlerinin bulunduğu söylenmektedir. Taşıma ile bütün tılsımlar bozulmamaktadır. Ancak en büyük avantajı, gelen büyü tehditlerine karşı koruma sağlamasıdır. İçip yıkanmalar ile bozma, en çok kullanılan yöntemlerden biri olma özelliği taşımaktadır. Yapılan bozma büyüsünün yazıldığı kâğıt ve yapıldığı nesne suda bekletilir. Suya renginin vermesi gerekmektedir. Bunun ardından su ile gusül alınıp su içilmektedir. Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kullanılan suyun pis yere dökülmemesidir. Mümkün olduğunca insan ayağının basılmayacağı bir yere dökmek gerekmektedir. İçirme yoluyla bozma, yapılan tılsım içme suyu ya da şekerli su gibi içeceklere yapılır. Bu suyun içilmesiyle yapılan büyünün bozulacağına inanılır. Büyü olan kişi bu sudan içmeyi reddederse, bu su kişiye haberi olmadan da içirilebilmektedir. Okumalar – rukye ile bozma yöntemi, bazen bir sure veya birden fazla sure, esmalar ve üfürmeler bu yöntemin bir parçası olmaktadır. Etkili bir yöntem olarak bilinmektedir. Rukye ise oldukça farlı bir yöntemdir. Musallat olmuş cinle konuşarak ikna yoluna gidilmektedir ve bedenden çıkması istenilmektedir. Genellikle cin insanın vücudunu kullanarak konuşmaktadır. Bu esnada hasta olan kişi çeşitli saldırganlıklar göstermekte ve ağlayabilmektedir. Tütsü ile bu yöntemde büyü bozarken okunmuş bir nesne veya kâğıt yakılmaktadır. Çıkan duman ile kişi üzerindeki ya da mekân içindeki tılsım yok edilmiş olmaktadır. Serpmeler ile bozarken mekâna, kişiye ya da ortamdaki topluluğa su serperek uygulanmaktadır. Gömme- asma ile bozarken, mekâna büyülü eşyalar asılır ya da gömülür. Böylece ortamdaki büyü yok edilmektedir. Diğer bozma yöntemlerinden bazıları şunlardır; kendi gücüyle, ruhanilerle, vücuda yapılan işlemlerle, çeşitli nesnelerle, hacamat ile bozma olarak bilinmektedir.

Olası bir yan etkiye kapılmamak için büyü bozma işini gerekli tecrübeye sahip kişilere yaptırmak gerekmektedir. İslamiyet’te büyü üzerine nas ve felak sureleri indirilmiştir. Çünkü İslam peygamberi Hz. Muhammed (SAV) içinde büyü yapılmıştır. Bundan kurtulabilmesi için inen sureleri okumuştur. Müslümanlara göre bu iki sureyi okuduklarında büyüden ve kötü etkilerden kurtulduklarına inanmaktadır.