Medyumlar

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

İnsanın sahip olduğu fiziksel yapısının dışında ruhsal yapısı olduğundan dolayı birçok bedeni vardır. Bu bedenler astral bedenler olarak adlandırılır ve astral seyahat denilen bir seyahate çıkarlar. Ruhsal güçler sayesinde maddeye hakim olan beden, enerjisi ile maddeyi dağıtır. Bu astral yolculuğu yapabilen insanlara medyum denir. Parapsikolojide, medyum 17. Asır Fransa’da  Fransızca Clair yani ‘açık, berrak’ ve voyant ‘görüş’ sözcüklerinin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır ve bir eşya, durum ya da olay ile ilgili olarak olağanüstü ruhsal algılamaya sahip, bilgiler kazanma yetisine sahip kişilere denir. Medyumlar trans haline geçerek birçok konuya hâkim olabilmektedir. Kişinin trans haline geçmesinde de yetenek önemli bir yere sahiptir. Her medyumun enerji ve bilinç düzeyi farklıdır. Neo – spiritüalist terminolojide medyumluk yalnızca psişik duyarlı olmaktan ibaret değildir; medyum, medyumluk hakkında yeterince, görgü, bilgi ve deneyime sahip olmasının yanı sıra, medyumluğun gereklerini, vazifelerini, sorumluluklarını yeterince bilen ve uygulayan kimseye denir.

medyum

medyumculuk

Duru görü medyumluğu, duru işiti medyumluğu, sezgi medyumluğu otomatik yazı medyumluğu  şifa  medyumluğu en bilinenleridir. Bu sınıflandırma medyum kişilerin enerji seviyelerine göre oluşturulmaktadır. Medyum telepatik olabilir, duru görür olabilir, duru işiti medyumu olabilir. Aynı zamanda sezgi medyumluğu dediğimiz bir kavram vardır. Bu medyum türünün konuşma kabiliyeti çok gelişmiştir. Medyumluk içinde en çok dikkat çeken ve ilginç görünen yazıcı medyumluktur. Bu kişiler transa geçme esnasında hâkim olan ruhun kontrolüne girmektedir ve yazı karakteri hızlı şekilde değişiklik göstermektedir. Bu durum trans süresince devam etmektedir. Bu translar aktif olarak gerçekleşmektedir. Bir de pasif medyumluk yöntemiyle işlerini yürüten medyumlar vardır. Bunlar kendi içlerinde 4 ana gruba ayrılmaktadır.Telepati olanlar, Psikometri yeteneğini sergileyenler, Radyestezi yeteneği olanlar, Rüyada telepatik algılayanlar olarak ayrılmaktadır. Telepati durumunda olanlar pasif bir alıcı konumundadır. Hassasiyeti ve duyarlılığı oldukça gelişmiş kimseler yapmaktadır. Psikometri yeteneğine sahip olanlar sadece hastalık teşhisi yapabilmektedir. Bu kişiler tıp ilerlemelerine bağlı olarak önemlerini yavaş yavaş kaybetmektedirler. Rüya telepaticileri ise uykuya yatarak gerekli bilgiyi rüya esnasında bir nevi astral seyahat ile sağlar. Medyumlar mental yani zihinsel olarak ve fiziksel olarak ikiye ayrılır. Mental medyum, bedenini ruhsal kullanıma açık kılar. Fiziksel medyum ise duyu organlarını kullanarak trans halindeyken yazı yazarlar, resim çizerler ve konuşurlar. Tüm bunları etkin olan ruh yaptırmaktadır. Genellikler medyumluk ile uğraşanlar trans halinde farklı kişilerin ruhlarına bürünmektedirler. Bürünülen ruhlar hedefteki kişinin ruhu olmaktadır. Böyle olduğunda medyumun yüz ifadesi ve bakışları değişir. Ruh medyumun bedeninde konuşmaya başlamaktadır. Bedeniyle bağlantısını kesen bir ruh, bedensiz yaşamına, görülmeyen âlemde ya da başka bir boyutta devam eder. Medyum kişiler bu varlıklarla bağlantı kurar.

Medyumluk telepati değildir, falcılık da değildir. Medyum dış fiziksel bir mekândan bilgi toplar ve bunu sunar. İnsanların zihnini okuma gibi bir yeteneğe sahip bulunmamaktadır. Bu durum bilim adamları arasında tutarsızlığa yol açmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş

Yorum yap