Medyum

May 14, 2014   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Medyum terim olarak insanlar arasında ve ruhani sözcükler arasında dünyadaki bedenini terk etmiş öteki alemdeki ruhlarla bağlantı kurarak onlardan aldıkları birçok mesajı çeşitli hallerde fiziksel dünyadaki insanlara yansıtan kimseler olarak bilinmektedirler. Aslında bu doğru bir tanımlama olmasının yanı sıra eksik de bir tanımlamadır. Medyumlar aynı zamanda psişik bakımından hassas, veya herhangi bir ruhsal bağlantı söz konusu değilken normal dışı olgular ortaya koyabilen diğer insanlara göre bu yetenekleri daha güçlü olmasının yanı sıra daha iyi kullanabilen insanlar olarak da tanımlanmaktadır.

medyumlar

medyumluk

Ruhani anlayışlara göre medyum olmak bir farklılık bir ayrıcalık ya da bir beceri değildir. Her ne olursa olsun kişi bu özel yeteneklerini kötü emelleri için kullanmamalıdırlar. Medyumlar yaptığı bu işle aslında dünyanın birçok yerinde saygı görmektedirler. medyumluk ise yine dünyanın birçok yerinde saygı gören bir meslektir. Yine başta söylediğimiz gibi kişilerin bu yeteneği iyiye ve insanlığın yararına kullanılırsa her anlamda faydalı olunabilmektedir. Örneğin; Malezya’da bir uçak düşmüş ve bu uçak bir medyum sayesinde bulunabilmişti. Bu açıdan bakıldığında hayatımızda önemli bir konumda bulunmaktadır. Özellikle uçağın içindeki insanlar için hayati bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Eğer hayatımızda medyumlar olmasaydı ne o uçak ne de o uçak gibi yararlı şeyler yapılamayabilirdi.Buraya kadar hep medyumlardan ve özelliklerinden bahsedilmektedir. Peki medyumlar nasıl bilgi aktarırlar? Aslında bunun birçok yolu mevcuttur. Fakat bu farklı bu yöntemler medyumlar arasında farklılıklar göstermektedir. Kısacası her medyumda farklı bir mahiyette tezahür edebilmektedir. Bu yöntemlerin arasında en bilinenleri kalp gözü ile bakarak, altıncı hisleriyle ve kulağına gelen seslerle gibi bilindik yöntemleri bulunmakta ve uygulanmaktadır. Bu yöntemleri de kısaca açıklamak gerekirse kalp gözü ile bakmak aslında bu yöntem altıncı his ile hemen hemen benzerlik göstermektedir. Bu yöntemin altıncı histen farkı ise kalp, nefis ve maneviyattır. Kişinin dini inancının yerinde olması, kendinde tanrıdan gelen manevi bir güç ve bu gücün varlığını içinde hissetmektedir. Bazı gözlemcilere göre diğer yöntemlere oranla daha fazla bilgi ve doğruluğa ulaşmak mümkün olmaktadır.

Altıncı his yönteminde ise adından da anlaşıldığı gibi hissi duygularla yola çıkmaktadırlar. Konuya yoğunlaştıktan sonra yani trans haline geçtikten sonra, sanki kendileri dışında onlara yön veren, gereken bilgileri aktaran biri varmış gibi hissetmektedirler. Bilgi almış olduğu konu hakkında, bilgi ya da yorum ve yahut kendi tecrübesiyle bazı eklentiler yaparak biz fiziksel dünyadaki insanlara iletmek istenen mesajları bu şekilde ulaştırmaktadırlar. Tabii bu mesaj aktarma sırasında karşısındaki kişinin enerjisi ve inanması önceliklerin başında gelmektedir.  Son olarak da kulağa gelen seslerle yapılan medyumluk yönteminde ise kulağına sanki ses geliyormuş gibi karşısındaki insanlara bilgi veya mesajları kendi yorumlarını katarak aktarmaktadırlar.

Sosyal Medyada Paylaş

Yorum yap