Medyum İzmir

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Türkiye’nin en güzel ve en büyük 3. Şehri olan İzmir modern dokusuyla örnek alınan şehirlerin başında gelmektedir. Bu şehirde medyumların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bilindiği gibi medyumlar, psişik bakımdan duyarlı ve hassas yapılı ve ruhsal irtibata geçebilecek kadar yetenekli olmaktadır. Bu özelliklerin tamamını yansıtan medyum izmir’de oldukça az sayıda bulunmaktadır.

medyum anna

medyumluk izmir

Medyumluk, ilk olarak 17. Yüzyılda ortaya çıkmasına rağmen Türkiye’deki geçmişi oldukça kısadır. Türkiye’de cinli hoca ya da cinci hoca olarak bilinen kişiler medyum gibi davranmaktaydı. Bu cinli hocaların sayısı İzmir şehrinde de yeterince fazla bulunmaktaydı. Modernleşen yaşam tarzıyla birlikte bu hocalar da isimlerinin başına medyum unvanı aldılar. Medyum olmak hoca olmak kadar kolay bir iş değildir. Medyum olmak için gerekli bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olmak gerekmektedir. Medyum izmir halkına hizmet edecekse öncelikle bilmesi gerekenler bulunmaktadır. Bu kişi sahip olduğu dini ve dininin içeriklerini iyi bilmelidir. Herhangi bir dindışı davranışta bulunarak hurafeye yönelmemelidir. Sahip olduğu dini kendi yaşantısına katmalı ve dinini yaşamalıdır. Aynı zamanda gelen müşterilerinin güvenini ve takdirini kazanmaktadır. Dininin gereği olan dilleri iyi bilmelidir. Bu dünyaya dair bütün bilgiler o dilde yazılmış olan dini kitaplarda bulunmaktadır ve zorluk yaşandığı anda başvurulacak bir kaynağı anlamak önem taşımaktadır. Astrolojiyi ve yıldız bilimini çok iyi bilmelidir. Türkiye’de sadece burç yorumlayarak bu bilime hâkim olduğunu savunan kesimler bulunmaktadır. Havas ilmine hâkim olmalıdır. Havas, şifreleme yoluyla gelecekten haber beklemek şeklinde nitelendirilmektedir. Ancak kullanışı itibariyle havas ilmi semavi dinlere ters düşmektedir. Çünkü hiçbir semavi dinde gelecekten haber almak yoktur. Medyum olan kişi insan psikolojisini iyi bilmeli ve müşterilerine uygulayacağı yaptırım buna göre olmalıdır. Parapsikolojiyi iyi bilip etrafına yansıtmalıdır. Tüm bunlara sahip biri tam anlamıyla medyum sıfatına sahip olma hakkı taşımaktadır. Medyumun bilmesi gereken en önemli kavram metafiziktir. Metafizik bilmeyen bir medyum tüm bilgilere sahip olsa da görevini yapamaz. Metafizik, fizik kurallarının dışında bulunan kavramları incelemektedir. Medyumun irtibata geçtiği ruhlar ve güçler metafizik âlemin bir parçasıdır. Medyum izmir’de ancak bu şartları sağlayabiliyorsa çalışabilmektedir. Diğer medyumları halk elemek suretiyle yok saymaktadır. İşyeri çalıştıran medyumlar maliyeye bağlı olmalıdır ve ruhsat sahibi olmak zorundadır. Tüm bu şartları sağlıyor ise İzmir halkına gönül rahatlığıyla hizmet edebilmektedirler.

Günümüzde yaşayan medyumlar mükemmellik edasına kapılıp halkı sömürmemelidir. Çünkü onlar gelecekten bilgi getiremez sadece yaşanmış veya yaşanmakta olan hakkında bilgi verebilmektedirler. Bu da ruhlar aracılığı ile olmaktadır. İzmir’de bu konuya hâkim olamayan insanların sayısı küçümsenemeyecek derecede fazla bulunmaktadır. Bu insanlara gerekli bilgiyi vermek de medyumlara düşmektedir. Medyum kişiler halkın bilinçlenmesi adına tecrübelerini paylaşmalı ve kimlere itimat edip kimlerden uzak durması gerektiklerini anlatmalıdır. Hiçbir aynı zamanda kendi reklamlarını yapmamalıdır.

Sosyal Medyada Paylaş

Yorum yap