Büyü Çeşitleri

Haz 23, 2013   //   Yazar: admin   //   Genel  //  Yorum Yapılmadı

Büyü ve sihir, insanların doğaüstü, paranormal ve mistik yöntemlerle doğal dünyayı etkileyebildiğini öne süren uygulamalar ve bunların çevresinde oluşan kültürel sistem olarak tanımlanmaktadır. Büyü yapma yöntemleri arasında; çeşitli malzemelerden karışımlar hazırlama, büyülü sözcükler söyleme veya hareketler yapma, büyülü yazılar veya semboller çizme, sihirli değnek gibi araçlar kullanma, belirli bir kişiyi sembolize eden kuklalar kullanma, kan veya hayvan yağı kullanma sayılabilmektedir. Büyü ile uğraşan kişiler büyücü olarak adlandırılmaktadır. Büyü yapmak semavi dinlerde günah sayılmıştır. Çünkü büyü yapan da yaptıran da tanrı iradesine karşı gelmektedir.

büyü bozma

büyüler

Büyü çeşitleri 5 ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar sempatik büyüsü, ak büyü, kara büyü, aktif büyü, pasif büyü olarak sıralanmaktadır. Sempatik büyüsü iki alt kategoriye ayrılmaktadır. Birinci olarak taklit büyüsü, her toplumda görülmektedir ve çağlar boyunca da görülmüştür. Bu büyünün amacı, zararlı birinin zararsız hale gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Temas büyüsü, birlikte iş görecek olanlara ve birbiriyle temas halinde bulunanlara yapılmaktadır. Bu büyünün amacı mevcut durumu muhafaza etmektir. Aktif ve Pasif Büyü, iradenin kuvvetlendirilmesiyle psişik alanda yaşama şekline sahip olmayı ve bunlar için dua, beddua ve çeşitli büyü formüllerini bilmeyi gerektiren büyü şekline aktif büyü denir. Pasif büyü ise, aktif, zararlı ve kötü dış etkenleri uzaklaştırmayı, bunların zararlarından kaçma ve bunlara karşı yapılan savunmaya denir. İnsanlığın üzerinde en önemli etkileri bulunan büyü çeşitleri ise kalan iki kategorideki ak büyü ve kara büyüdür. Bu iki büyü üzerine çağlar boyunca gerekli yaptırımlar uygulanmış ve savaşlar çıkmıştır. Ak büyü tamamen iyi niyetle yapılmaktadır. Kişilere karşı herhangi bir zararlı unsur içermemektedir. Büyü yapılan kişilerin menfaatleri korunmaktadır. Aynı zamanda doğal afetlerden, yıkımlardan, kıtlıktan ve savaşlardan korunmak için yapılmaktadır. Ak büyüyü herkes yapamaz. Ak büyü yapabilmek için din adamı veya yetkin kişi olma gereği bulunmaktadır. Ak büyü yapan kişi temiz ruhlu, iyi niyetli biri ve dini inançlarına bağlı olmalıdır. Ak büyünün amacı şifadır, destektir. Kara büyü ise kötü niyetli olarak yapılmaktadır. Ak büyünün tamamen tersidir. Amacı kötülük, zarar vermek ve hatta cinayete götürmek olarak tanımlanmaktadır. Kara büyücünün genel özellikleri fırsatçı, maddiyatçı ve kibirli olarak bilinmektedir. Kara büyü ya şeytanla bağlantılıdır ya da ölü ruhlarla bağlantılıdır. Ak büyü ile kara büyü arasındaki ayrım ilk olarak antik çağlarda başlamıştır. Babil ve Asurlularda bu ayrımın izlerini görmek mümkün olmaktadır. Bu devletlerde kara büyü yasaklanmış olup yasağa uymayanların cezası idam olmaktadır.

Büyü çeşitleri alt başlıklarda daha da çoğaltılabilmektedir. Ancak kadere müdahale olarak görüldüklerinden dolayı büyüye inanç günümüzde giderek azalmaktadır. Çünkü kitap inmiş dinlere inanan insanların sayısı artmış bulunmaktadır ve bu dinlere göre büyü günahtır. Büyüyü ilkel bir din olarak algılayanların sayısı da oldukça fazla görülmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş

Yorum yap